Impressum

Infoaqja.com

---

Adresa
Ahmet Kaqiku 35
70000 Ferizaj, Kosovë

---

Personi kontaktus
Naim Ajvazi-Rathfelder

---

Detajet e kontaktit për njoftimin shtypit
Telefon: +383 48 66 71 07
E-Mail: kontakt@infofaqja.com
Webfaqja: https://www.infofaqja.com

---

Copyright
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Tekstet, imazhet, grafikat dhe videot si dhe rregullimi i tyre në faqen e internetit të Infofaqja.com mbrohen nga të drejtat e autorit dhe nga ligjet e tjera mbrojtëse. Përmbajtja e këtyre faqëve nuk mund të kopjohet, shpërndahet ose modifikohet për qëllime komerciale.