Normat dhe rregullat

1. Emri i kompanisë
Duhet të shkruhet saktë si në regjistrimin e biznesit.

2. Të dhënat e kontaktit të kompanisë
Duhet të shkruhen saktë dhe këto të dhëna duhet t'i përkasin kompanisë:

3. Domaini i webfaqes
Domeni duhet t'i përkasë kompanisë dhe gjithashtu duhet të shkruhet saktë.

4. Të dhënat e mediave sozialeve
Të mos shkruhet linki, por vetem emri i përdoruesit ose "Handle" për Instagram und X dhe ato të dhena të përkasin kompanisë.

5. Të dhënat për identifikimin e firmes
Dokumentet e regjistrimit të biznesit duhen të përkasin dokumenteve origjinale të kompanisë.

6. Ndryshimet e të dhënave të kompanisë
Në rast të ndryshimit të dhënave të kompanisë pronari është i obliguar, të na informon përmes E-Mail'it a po telefonit në kohen e punës.

7. Mbyllja e kompanisë
Në rast se kompania mbyllet dhe nuk është në koh të parapar të haper përseri, atëhere pronari është i obliguar, të na informon përmes E-Mail'it a po telefonit në kohen e punës.

8. Detajet kontaktuse të platfomes infofaqja.com

Të përpunar me daten 04.10.2023

Nga Platforma infofaqja.com